Serc

Heemde Prot Chr Basisschool

Missie: 

De Heemde is een school met aandacht voor ieder kind in een sfeer van veiligheid en geborgenheid. 
• We zien elk kind als een individu waar we met respect mee omgaan, zodat een ieder zich optimaal kan ontplooien. 
• We creëren een sfeer van veiligheid en geborgenheid. 
• We hanteren moderne leermiddelen en werkvormen, die dit alles ondersteunen. 
• We zijn een professioneel team, waarin goed personeelsbeleid en deskundigheidsbevordering veel aandacht krijgen. 
• We geven onderwijs aan leerlingen uit verschillende culturen. 
• Ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij zaken, die op school gebeuren. 

Uitgangspunten: 
• kinderen veel kennis opdoen;
• kinderen niet alleen iets leren, maar waar zij zich ook als individu kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen / zelfkennis (acceptatie van zichzelf en van de ander) en positief gedrag; 
• kinderen leren samenwerken en eigen verantwoordelijkheid dragen; 
• kinderen een zelfstandige houding ontwikkelen om volwaardige leden van de samenleving te worden.

V
isie: 
We hanteren in ons onderwijssysteem het volgende principe: Niet ieder kind is gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Heemde 1

Heemde 2